Hizmetlerimiz

 • Ruhsat Dosyası Değerlendirme Raporu
  • Ruhsatlandırılması planlanan ithal ürün dosyalarının uygunluğunun kapsam ve format açısından değerlendirilmesi ve değerlendirme raporunun hazırlanması.
  • Dosya eksikliklerinin temin edilmesi aşamasının yürütülmesinde teknik ve iletişim desteğinin sağlanması.
 • CTD Formatında Ruhsat Dosyası Hazırlanması
  • İmal ve ithal ürün ruhsat dosyalarının ruhsatlandırma terminolojisine uygun olarak tercüme edilmesi
  • Güncel regülasyonlar doğrultusunda CTD formatında hazırlanması
  • Antet ve düzenleme işlemlerinin yürütülmesi
  • Firma standartlarına uygun şekilde çıktı ve dosyalama işlemlerinin yürütülmesi
  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu komisyonları tarafından talep edilen ilave bilgi ve dokümanlar ile ilgili destek hizmeti sunulması
  • NTA formatındaki ruhsat dosyalarının CTD formatına dönüştürülmesi
 • Ruhsat Dosyasının Elektronik Başvurusunun Yapılması
  • CTD formatında hazırlanmış dosyanın granülarite doğrultusunda e-başvuruya hazır hale getirilmesi
  • Xml dosyasının oluşturulması ve e-başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Varyasyon (Tip IA, Tip IB, Tip II) Dosyalarının Hazırlanması
  • Güncel varyasyon kılavuzu doğrultusunda varyasyon kapsamının belirlenmesi ve varyasyon dosyasının hazırlanması
  • Varyasyon dosyalarının regülasyonlara uygun olarak e-başvurusunun yapılması
 • KÜB-KT Hazırlanması
  • Orijinal ve jenerik ürünler için referans dokümanlar doğrultusunda KÜB-KT hazırlanması
  • Orijinal ve jenerik ürünler için referans dokümanlar doğrultusunda KÜB-KT güncellemesi
 • GMP Başvuru Dosyasının Hazırlanması
  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gereklilikleri ve GMP kılavuzu doğrultusunda yurtdışından ithal edilecek ürünler için GMP denetimi başvuru dosyasının hazırlanması
  • GMP denetim süreci tamamlanana kadar firmaya, gerekli destek ve danışmanlık hizmetinin verilmesi
 • Ruhsat Yenileme Dosyasının Hazırlanması
  • Ruhsat yenileme başvuru dosyasının hazırlanması
  • Ruhsat yenileme dosyası için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gerekliliklerine göre uzman raporlarının hazırlanması
 • Ruhsat Devir İşlemleri
  • Ruhsat devri için regülasyonlar doğrultusunda gerekli evrakların düzenlenerek başvuru dosyasının hazırlanması
 • Tıbbi Cihaz ve Kayıt Bildirimi
  • Firmanın, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kaydının yapılması
  • Ürünlerin UBB kayıt işlemlerinin yürütülmesi
  • Kaydı yapılan ürünlerin takip ve güncelleme işlemlerinin yürütülmesi
 • Teknik ve medikal çeviri hizmetleri
  • Teknik ve medikal dokümanların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu terminolojisine uygun olarak tercüme edilmesi ve redaksiyon işlemlerinin yürütülmesi
 • Dosyaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda gerekli takiplerinin yapılması
  • Dosyaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Başvuruların takibinin yapılması
  • Firma ve kurum arasındaki bilgi ve dokümantasyon akışının koordinasyonu
  • Proaktif stratejiler ile başvuru onay sürecinin kısaltılmasının sağlanması